Zoznam použitej literatúry

 

1. Bartóková, Eleonóra: Gejza Vámoš (22.12.1901 – 18.3.1956), Trnava, Bibliograficko – informačné oddelenie Okresnej knižnice, 1977.
2. Floriánová, Anna: Slovenská a česká literatúra na dlani, Bratislava, Príroda, 2001.
3. Okáli, Daniel: Burič Gejza Vámoš, Bratislava, Slovenský spisovateľ, 1971.
4. Vámoš, Gejza: Editino očko, Bratislava, Tatran, 1968.
5. Vámoš, Gejza: Princíp krutosti, Bratislava, Chronos, 1996.