Ďalšia tvorba

 

Atómy Boha(1928) – dvojzväzkový filozofický román, ktorý patrí k najvýraznejším prejavom expresionizmu v slovenskej literatúre. Štefan Krčméry označil tento román za „nahilistickejšie dielo literatúry slovenskej“. Román vyvolal vo vtedajšej dobe veľký rozruch pre svoju nevšednú a novú tému,no na druhej strane mu bola vytknutá prílišná naturalistickosť. Dielo je zložené z viacerých dejových línií, ktoré sú prepojené s hlavnou postavou Karola Zuriana.Bol to lekár venerologického oddelenia pražskej nemocnice. Časť románu je o jeho súkromí a krachu jeho partnerského vzťahu, časť sa venuje pracovným konfliktom s kolegami a pacientmi a v poslednej časti románu dominuje vykreslenie priebehu a dôsledkov Zurianovho neúspešného pokusu o vyliečenie pohlavnej choroby, ktorou sa infikoval v snahe o vedecký objav.V diele kritizuje karierizmus,egoizmus,udavačstvo, intrigovanie a protekciu.Celé dielo je veľmi pesimistické, čo sa premieta do Vamošovho pocitu zhnusenia z celého sveta.
         Jazdecká legenda(1932) novela, ktorá sa značne líši od ostatných diel, kde prevládal pesimizmus, ba až úplna beznádej. Novela sa odohráva vo vojenskom prostredí prostredníctvom príbehu o štyroch lekároch, ktorí majú absolvovať jazdecký kurz. Optimizmus, satira a humor odlahčili dielo a urobili ho zrozumiteľnejším, čo však neznamená, že novela nie je realistická. Poukazuje na príliš tvrdé vojenské metódy
a egoizmus prostredníctvom satiry, irónie a cynizmu.
Odlomená haluz(1934)-tento román bol odmenený v súťaži nakladateľstva Melantrich 2.miestom.Vámoš bol židovského pôvodu tak mal skvelé predpoklady na napísanie tohoto diela, pretože sa dokonale vyznal v tejto tématike. Rieši v ňom problematiku Židov a kladie si otázky o rovnoprávnosti ľudí, náboženských predsudkoch a o rasových prekážkach.Román sa odohráva v oblasti Ponitria za čias Rakúsko – uhorskej monarchie v rodine Krakauerovcov so zameraním na najmladšieho Samka.Autor nazýva „Odlomenou haluzou“ odpadlíkov od židovskej viery, ľudí, ktorí nerešpektujú túto vieru a nechcú žiť podľa jej pravidiel. Hlavná idea románu je odstránenie rasizmu a vzájomná tolerancia rás.
Medzi významnejšie diela patrí taktiež Vámošova dizertačná práca Princíp krutosti(1932), v ktorej vykresľuje veľmi podobnú tématiku ako v románe Atómy Boha.
Vámoš sa pokúšal aj o dramatickú tvorbu.Tá si ani zďaleka nezískala toľko priaznivcov ako jeho próza. Na margo jeho tvorby môžme spomenúť frašky: Sterilizácia, Jarný Sladoľad a filmové libreto Nahnevaná dedina.